تفاوت‌های مردان و زنان از نگاه روانشناسی

مردان قادر هستند تا مسیر حرکت خود را به‌خاطر بسپارند. زیرا در گذشته مردان می‌بایست شکار خود را ردیابی کرده و آن را گرفته و به خانه باز می‌گرداندند؛ در حالی که زنان، دارای دید محیطی بهتری می‌باشند که به آنها کمک می‌کند تا اتفاقات پیرامون منزل خود را زیر نظر گرفته و خطر در حال نزدیک شدن به خانه را شناسایی کنند.
مغز مردان برای شکار کردن برنامه‌ریزی شده که حوزه دید محدود و باریکِ آنها را توجیه می‌کند؛ اما مغز زنان قادر است دامنه اطلاعات وسیعتری را رمزگشایی کند.

۳ـ مردان صداهای گوشخراش، دست دادن محکم و رنگ قرمز را ترجیح می‌دهند. مردان در حل مسائل فنی بهتر می‌باشند. زنان دارای گوش تیزتری می‌باشند و هنگام صحبت کردن از واژه‌های بیشتری استفاده می‌کنند و در تکمیل و اتمام وظایف به‌طور مستقل بهتر از مردان می‌باشند.

۴ـ هنگامی که مردان وارد اطاق می‌شوند، به‌دنبال راه خروج می‌گردند، خطر احتمالی را برآورد کرده و راههای گریز را می‌سنجد. در حالیکه زنان به چهره‌ی میهمانان توجه می‌کنند تا پی ببرند که میهمانان چه کسانی بوده و چه احساسی دارند.
مردان قادر می‌باشند تا اطلاعات را طبقه‌بندی کرده و در مغزشان ذخیره کنند؛ زنان تمایل دارند تا اطلاعات را بارها و بارها در مغزشان مرور کنند.
هنگامی که زنان مشکلاتشان را با مردان در میان می‌گذارند، دنبال راه حل نمی‌گردند؛ آنها تنها نیاز دارند تا فردی به حرفهایشان گوش دهد.

تفاوتهای روانشناسی
۱ـ مردان، موقعیت‌ها و اوضاع را «به‌طورکلی» درک می‌کنند و تفکر کلی و جامع دارند؛ در حالی که زنان «موضعی» می‌اندیشند و بر روی جزئیات و نکات ظریف تمرکز می‌کنند.

۲ـ مردان، سازنده و خلاق می‌باشند. آنها ریسک‌پذیر بوده و به‌دنبال تجربه‌های جدید می‌باشند؛ در حالی که زنان باارزش‌ترین اطلاعات را برگزیده و آن را به نسل بعد انتقال می‌دهند.

۳ـ مردان در تفکرات و اعمالشان استقلال دارند؛ در حالی که زنان تمایل دارند از عقاید پیشنهادیِ دیگران پیروی کنند.

۴ـ ارزیابی زنان از خودشان، در سطح پایینتری از مردان می‌باشد. زنان تمایل دارند از خودشان انتقاد کنند؛ در حالی که مردان بیشتر از عملکردِ خودشان رضایت دارند.

۵ـ مردان و زنان دارای معیارهای متفاوتی برای رضایتمندی در زندگی می‌باشند. مردان برای شغل مناسب و موفقیت در کارها و زنان به خانواده و فرزندان، ارزش قائل می‌باشند.

۶ـ مردان، نیاز مبرمی دارند تا به اهدافشان جامه‌ی عمل بپوشانند؛ اما زنان رابطه با دیگران را در درجه نخستِ اهمیت قرار می‌دهند.

۷ـ مردان، دو برابرِ زنان بیمار می‌شوند؛ البته زنان نیز بیشتر به سلامتی خود اهمیت می‌دهند.

۸ـ زنان، درد و کار یکنواخت را بهتر از مردان تحمل می‌کنند.

۹ـ برخلاف تصور عام، مردان بیشتر از زنان حرف می‌زنند و بیشتر، سخنانِ دیگران را قطع می‌کنند.

۱۰ـ مردان و زنان، دارای حس حسادت یکسان هستند؛ اما مردان بهتر می‌توانند این حس را پنهان سازند.
منبع: سایت پزشکان ایرانی

/ 0 نظر / 34 بازدید